page.php

Volsap Foundation ANBI

Volsap Foundation

Donations towards culture can be deducted from taxes paid in The Netherlands.
More information can be found here.

RSIN: 813832494

Archimedeslaan 45
1098 PW Amsterdam
tel: +31653417141

Opgericht voor Anne La Berge en David Dramm op 19 februari 2002

Voorzitter: Floor van Spaendonck
Secretaris: Ad van der Koog
Penningmeester: Marlijn Melief
Bestuurslid: Joanie Croes

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De stichting Volsap heeft als doel innovatieve concerten en workshops zowel te bedenken en produceren, als initiëren en begeleiden, in zowel Nederland als in het buitenland.  Anne La Berge als directeur is verantwoordelijk voor administratie, boekhouding en het algemene overzicht van de activiteiten van de stichting.

Stichting Volsap ontvangt projectmatig subsidie van fondsen, sponsors en crowdfunding campagnes. Na afloop van elk project wordt er aan de subsidiegever verantwoording afgelegd met een inhoudelijk en financieel verslag.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

Jaarlijks een begroting opstellen;
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
Beheren van de gelden;
Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Het vermogen van de stichting wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting.  De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.  De bestuurders van Stichting Volsap zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden betaald. 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: de ondersteuning van experimentele muziekprojecten en het organiseren van kleinschalige concerten en workshops in zowel het binnen- als buitenland. De stichting zal proberen om contact te leggen tussen verwante musici uit verschillende landen met het oog op tijdelijke samenwerkingsprojecten van korte duur. In verband met zulke projecten moet het aanbieden van tijdelijke werkruimte, technische middelen en uitvoeringsmogelijkheden aan deze kunstenaars mogelijk zijn. De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit subsidies en donaties.

Beleidsplan 2019
De stichting Volsap heeft als doel innovatieve concerten en workshops zowel te bedenken en produceren, als initieren en begeleiden,  in zowel Nederland als in het buitenland. De visie van Volsap wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke speerpunten:

– het bevorderen van live elektronische muziek in de hedendaagse concertpraktijk.

– het ontwikkelen van nieuwe vormen van interactie tussen speler en technologie. Vooral op het gebied van computer beïnvloede groepsimprovisatie neemt Volsap een vooruitstrevende positie in het veld in. Om concept en praktijk zo direct mogelijk op elkaar te laten aansluiten, werkt Volsap aan zowel het ontwikkelen van nieuwe softwaretoepassingen als het faciliteren van uitvoeringskansen in formele én informele spelomstandigheden.

– het coachen van klassiek geschoolde musici en ensembles op het gebied van improvisatie met live elektronica. Dit op zowel professioneel als op amateur en studentniveau.

– als stichting verzorgt Volsap fondsenaanvragen, sponsorwerving en crowdfunding campagnes voor betrokken artiesten en groepen van Anne La Berge, David Dramm en Diamanda Dramm.

Volsap produceert concerten op hoog niveau van zowel elektronische als akoestische muziek, uitgevoerd door musici die als improvisatoren én spelers van hedendaagse composities internationale erkenning genieten. Volsap staat voor muziekmakers die van concept tot uitvoering direct betrokken zijn. Daarnaast functioneert Volsap als producent van concerten en activiteiten met een laboratoriumfunctie in het veld. Al zeventien jaar timmert Volsap aan de weg met experimentele concertvormen, gedurfde kruisingen tussen kunstdisciplines en laagdrempelige uitvoeringen van vooruitstrevende muziek.

Om continuïteit, opgebouwde ervaring en soepele communicatie binnen Volsap projecten te bevorderen werkt Volsap met Isabelle Vigier als vaste web vormgeving en grafisch ontwerper.

Samenwerkingspartners:
Internationale, landelijke en lokale festivals, muziekpodia, E-Cultuurinstellingen, omroepen, scholen, ensembles en muziekpromotie organisaties vormen de belangrijkste partners voor Volsap. Festivals en instellingen die in het verleden als coproducenten hebben gefunctioneerd zijn o.a. November Music (Den Bosch), Huddersfield Contemporary Music Festival (Engeland), Edinburgh University, Gaudeamus (Utrecht), Orgelpark (Amsterdam) en VPRO.

Volsap heeft in het bijzonder een vaste relatie met Splendor in Amsterdam voor het gebruik van concert en repetitieruimte en elektronische apparatuur. Anne La Berge, David Dramm en Diamanda Dramm horen bij de kernartiesten van Splendor.

Bij het programmeren van concertreeksen en minifestivals zet Volsap graag in op samenwerkingen met verwante ensembles zoals MAZE en Ensemble Scordatura.

Positie in het veld:
Van 1999 tot 2006 organiseerde Anne La Berge de nu inmiddels haast legendarische Kraakgeluiden. Deze zeer informele wekelijks improvisatiesessies werden opgezet om het gebrek aan een vast podium voor de razendsnelle ontwikkelingen rondom live elektroakoestische muziek op te lossen. Het zal moeilijk zijn een belangrijke naam op het gebeid van live elektronica te bedenken die niet minstens één keer in Kraakgeluiden heeft gespeeld. Regelmatig gasten waren o.a. Yannis Kyriakides, Gert-Jan Prins, Cor Fuhler, Andy Moor, Kaffe Matthews, Anne Wellmer, Daphne Naphtali, Netochka Nezvanova, Marko Ciciliani, Richard Barrett en uiteraard Anne La Berge.

Volsap is van oorsprong opgericht om te zorgen dat Kraakgeluiden op een stabiele financiële basis kon opereren. In vervolg op deze concertreeks kwamen jaarlijks nieuwe projecten zoals Field Of Ears en Shackle. De nadruk op live elektroakoestische muziek blijft, maar nu gericht op de mogelijkheden die een vaste bezetting biedt in combinatie met bijzondere gasten.

De Volsap huisstijl staat inmiddels bekend als een verrassende en invloedrijke combinatie van modern- klassiek, improvisatie, elektronica en experimentele popmuziek.

Volsap Annual Report 2018

Volsap Annual Report 2019

Volsap Annual Report 2020

Volsap Annual Report 2021